گیگ موشکی پیشگامان1شرکت پیشگامان جهت جلب رضایت مشتری خود طرحی با نام “موشک” ارائه می دهد.

به صورتی که کاربرانی که وضعیت اینترنت آنها در حال استفاده می باشد میتوانند این طرح موشک را خریداری کنند …

طرح موشک به صورت بسته های گیگی زمان دار می باشند که کاربران با هزینه خیلی کمتر میتوانند از آنها در زمان پیک مصرف خود استفاده کنند .

هنگام خرید  طرح موشک  گیگ اصلی شما ذخیره می گردد و فقط گیگ های موشک برای شما محاسبه می گردد و پس از پایان گیگ یا پایان زمان طرح سرویس شما دوباره بر روی گیگ اصلی خود متصل می گردد.

سرویسموشک به شرح ذیل می باشد:

موشک  ۳ گیگ –  ۲ روزه – فقط ۳۲۰۰ تومان
موشک ۵ گیگ – ۲ روزه – فقط ۴۲۵۰ تومان
موشک ۱۰ گیگ – ۳ روزه – فقط ۷۵۰۰ تومان
موشک ۱۰ گیگ – ۱۰ روزه فقط ۱۰۸۰۰ تومان
موشک ۱۵ گیگ – ۱۵ روزه فقط ۱۵۷۰۰ تومان